top of page
IMG_8283_edited.jpg

O NAS

Ko iz mestne obvoznice na izvozu Center zapustimo park Rakova Jelša, pridemo do vhoda v Ljubljano. Tu so južna mestna vrata, ki predstavljajo območje Četrtne skupnosti Trnovo in sedež PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA TRNOVO. Njegova ustanovitev in delovanje sega v leto 1954, ko so istomisleči Trnovčani v tedanji gostilni Soklič (danes Pod Vrbo) ustanovili gasilsko društvo z namenom gašenja požarov, reševanja ljudi in obvarovanja premoženja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Od skromnih najetih prostorov kjer so gostovali gasilci, in skromne iztrošene opreme, ki jo je velikokrat podarila Gasilska brigada Ljubljana  oziroma takratna Gasilska milica, je društvo danes v lastnih prostornih ob Cesti v Mestni log. Opremljeno in usposobljeno, da glede na pogodbo in sklep o organiziranosti gasilstva v Ljubljani učinkovito opravlja naloge gašenja in reševanja v primeru požara, poplave, potresa, prometne nesreče, nesreče na vodi ali z nevarno snovjo. Je pomemben del JAVNE GASILSKE SLUŽBE in ustanovna članica Gasilske zveze Ljubljana.

Enlight81_edited.jpg

Miha Toš

POVELJNIK GE

IMG_2617_edited.jpg

Žan Hrestak

NAMESTNIK POVELJNIKA

Enlight69.png

Gašper Babnik

PODPOVELJNIK I.

IMG_7376_edited.jpg

Tim Novak

PODPOVELJNIK II.

blank-profile-picture-973460_1280.webp

Uroš Jug

DESETAR I.

Enlight65.png

Ines Matjan

DESETAR II.

Ashley Jones

Art Director

POŽARI

PRIMARNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

POŽAR

Gasilci so ključni del sistema požarne varnosti in so odgovorni za preprečevanje, obvladovanje ter gašenje požarov. Njihova vloga vključuje širok spekter nalog, povezanih z varovanjem ljudi, premoženja in okolja pred požari ter drugimi nesrečami.

 

Nekatere ključne naloge gasilcev v zvezi s požarno varnostjo vključujejo:

 

1. Preprečevanje požarov: Gasilci se ukvarjajo s preventivnimi aktivnostmi, kot so izvajanje pregledov in ocenjevanje požarne varnosti v objektih, poučevanje o požarni varnosti ter ozaveščanje javnosti o nevarnostih in preventivnih ukrepih.

 

2. Hitro posredovanje: V primeru izbruha požara gasilci hitro reagirajo na klic v sili, prispodijo na prizorišče in začnejo z gašenjem požara ter evakuacijo ljudi.

 

3. Reševanje ljudi: Gasilci se posvečajo reševanju ujetih ali upepeljenih oseb v požarih ali drugih nesrečah.

 

4. Uporaba specializirane opreme: Gasilci so usposobljeni za uporabo različne opreme, kot so cevi, gasilni aparati, lestve in rezalna orodja, da obvladujejo požar in omogočijo reševanje.

 

5. Sodelovanje z drugimi enotami: V primeru večjih nesreč gasilci sodelujejo z drugimi nujnimi službami, kot so policija, reševalci in civilna zaščita, za usklajeno in učinkovito odzivanje.

 

Gasilci se nenehno izobražujejo in trenirajo, da ohranijo svoje veščine ter se soočajo z različnimi izzivi

NARAVNE KATASTROFE

Gasilci igrajo pomembno vlogo pri odzivanju na naravne katastrofe, saj se pogosto znajdejo v prvih vrstah reševanja in pomoči skupnosti ob takšnih nesrečah. Njihova usposobljenost, oprema in pogum so ključni za učinkovito obvladovanje različnih naravnih katastrof. Nekatere od njih vključujejo:

 

1. Poplave: Gasilci se soočajo z visokimi vodostaji, poplavljenimi območji ter rešujejo prebivalce, ujete v poplavljenih prostorih ali v vozilih.

 

2. Potresi: Ob potresih gasilci iščejo in rešujejo pogrešane osebe iz ruševin, preverjajo stabilnost objektov ter zagotavljajo nujno oskrbo in pomoč poškodovanim.

 

3. Požari: Naravne katastrofe, kot so gozdni požari, zahtevajo od gasilcev hitro in usklajeno ukrepanje za gašenje ognja in zaščito premoženja ter varovanje življenj.

 

4. Orkani in tornadi: Gasilci sodelujejo pri evakuacijah in nudenju nujne pomoči po orkanih in tornadih, kjer se pogosto soočajo z obsežno škodo na infrastrukturi in stanovanjskih objektih.

 

5. Suše: V obdobjih suše gasilci pomagajo pri obvladovanju požarov, ki se lahko hitro razširijo v suhih in vetrovnih razmerah.

 

6. Plazovi in zemeljski plazovi: Gasilci rešujejo ljudi, ki so ujeti v plazovih, in pomagajo pri obnovi po katastrofi.

 

7. Hude nevihte: Ob močnih neurjih, kot so hudourniške poplave in močni vetrovi, gasilci nudijo pomoč pri preprečevanju širjenja škode in izvajanju evakuacij.

 

Gasilci se redno usposabljajo za obvladovanje različnih scenarijev in se učijo najnovejših tehnik ter uporabe specializirane opreme za obravnavanje naravnih nesreč. Njihova predanost in pripravljenost so ključne pri zaščiti skupnosti in zagotavljanju varnosti v času naravnih katastrof.

PROMETNE NESREČE

Gasilci igrajo pomembno vlogo pri odzivanju na prometne nesreče, saj se pogosto soočajo z resnimi poškodbami, materialno škodo ter zagotavljanjem pomoči in reševanja v prometnih incidentih. Njihova hitra in usklajena akcija je ključna za zagotavljanje varnosti udeležencev in odpravljanje nevarnosti na cestišču. Nekatere od ključnih nalog gasilcev v zvezi s prometnimi nesrečami vključujejo:

 

1. Reševanje ujetih oseb: Gasilci pomagajo pri reševanju ujetih voznikov in potnikov iz poškodovanih vozil, pogosto z uporabo specializirane opreme za razrez vozil (hidravlični rezači, škarje itd.).

 

2. Nudjenje prve pomoči: Gasilci zagotavljajo osnovno prvo pomoč poškodovanim udeležencem nesreče, dokler ne prispejo reševalci.

 

3. Ustavljanje puščanja goriva: Pri nesrečah, ki vključujejo poškodbe na vozilih, gasilci preprečujejo puščanje goriva ter preprečujejo možnost požara ali eksplozije.

 

4. Preusmerjanje prometa: Gasilci pomagajo pri preusmerjanju prometa okoli kraja nesreče, da zagotovijo varnost in preprečijo morebitne nove nesreče.

 

5. Čiščenje cestišča: Po odstranitvi vozil in poškodovanih predmetov, gasilci očistijo cestišče, da omogočijo nemoteno prometno gibanje.

 

6. Sodelovanje z drugimi službami: Gasilci sodelujejo z reševalci, policijo in drugimi nujnimi službami pri odzivanju na prometne nesreče za usklajeno delovanje in hitro reševanje situacije.

 

Poleg tega gasilci aktivno delujejo v promociji prometne varnosti in ozaveščanju javnosti o pomenu varne vožnje ter preventivnih ukrepih, ki lahko zmanjšajo število prometnih nesreč. Njihovo delo je ključno pri zagotavljanju varnosti na cestah in hitri pomoči v primeru prometnih incidentov.

VAROVANJE IN REŠEVANJE NA IN IZ VODE

Gasilci imajo pomembno vlogo pri reševanju na ali iz vode, saj so usposobljeni in opremljeni za obvladovanje različnih situacij, ki vključujejo vodo. Njihova naloga je zagotoviti varnost in nuditi pomoč v primeru nesreč, povezanih z vodo, bodisi v rekih, jezerih, morju ali drugih vodnih telesih. Nekatere ključne naloge gasilcev pri reševanju na ali iz vode vključujejo:

 

1. Reševanje potapljačev: Gasilci se ukvarjajo s reševanjem potapljačev, ki se lahko znajdejo v težavah zaradi izgube zraka, težav s potopom ali z vodno strugo.

 

2. Reševanje utapljajočih se: Pri utapljajočih se osebah gasilci hitro odreagirajo, da zagotovijo varno reševanje in nudijo nujno prvo pomoč.

 

3. Nasedli plovila: Gasilci pomagajo pri reševanju ljudi na nasedlih plovilih ali splavih ter pri vleki nasedlih plovil nazaj na varno.

 

4. Reševanje po poplavah: Ob poplavah gasilci rešujejo ljudi, ki so obtičali na strehah ali v zgradbah, ki so poplavljene, ter jim zagotavljajo osnovne potrebščine.

 

5. Obvladovanje nesreč z vodnimi vozili: Gasilci se ukvarjajo tudi z nesrečami, ki vključujejo vodna vozila, kot so čolni, jadrnice ali jet skiji.

 

Pri svojem delu gasilci uporabljajo specializirano opremo, kot so reševalni čolni, reševalni jopiči, vlečna vrv, potapljaška oprema itd. Njihova predanost, usposobljenost in pogum so ključni pri reševanju na ali iz vode ter zagotavljanju varnosti in pomoči ljudem v nesrečah, ki se zgodijo na vodnih površinah.

NEVARNE SNOVI

Gasilci so ključni strokovnjaki za posredovanje ob nevarnih snoveh. Njihova usposobljenost in specializirana oprema jim omogočata varno obvladovanje nesreč, povezanih z nevarnimi snovmi, kot so kemikalije, strupene snovi, eksplozivi in druge nevarne substance. Nekatere ključne naloge gasilcev pri posredovanju ob nevarnih snoveh vključujejo:

 

1. Identifikacija in ocenjevanje nevarnih snovi: Gasilci morajo identificirati nevarne snovi, s katerimi imajo opravka, ter oceniti stopnjo tveganja in nevarnosti za okolico in ljudi.

 

2. Uporaba zaščitne opreme: Pri posredovanju ob nevarnih snoveh gasilci nosijo zaščitno opremo, kot so zaščitni kombinezoni, maske in dihalne aparate, da se zaščitijo pred škodljivimi učinki nevarnih snovi.

 

3. Zatiranje izpustov: V primeru izpustov nevarnih snovi gasilci ukrepajo za zatiranje izpusta ter preprečevanje širjenja snovi v okolje.

 

4. Preprečevanje požarov in eksplozij: Gasilci se trudijo preprečiti morebitne požare in eksplozije, ki jih lahko povzročijo nevarne snovi.

 

5. Dekontaminacija: Po obvladovanju nesreče z nevarnimi snovmi, gasilci izvajajo dekontaminacijo, da preprečijo širjenje nevarnosti in očistijo kontaminirane površine in opremo.

 

6. Evakuacija: V primeru nesreče z nevarnimi snovmi, kjer je potrebna evakuacija, gasilci pomagajo pri organiziranju in izvajanju varne evakuacije prebivalcev iz ogroženega območja.

 

Gasilci se redno usposabljajo za obravnavo nevarnih snovi in izvajajo vaje, da ohranijo svoje veščine in se pripravijo na različne scenarije. Njihova strokovnost in pripravljenost so ključni za zagotavljanje varnosti in zmanjševanje tveganja ob nesrečah z nevarnimi snovmi v skupnosti.

NARAVNE KATASTROFE
PROMETNE NESREČE
VAROVANJE NA VODI
NEVARN SNOVI
bottom of page