top of page
Screenshot 2023-07-20 at 23.44.04.png

PGD LJ-TRNOVO

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

NASLOV:

Cesta v Mestni log 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

LETO USTANOVITVE:

1954

ZAČETEK...

1832 – 1916

1916 – 1967

1984 - 2020

Fran Doberlet

Pred ustanovitvijo prostovoljnega gasilskega društva 1870, je za požarno varnost v Ljubljani skrbelo telovadno društvo Južni Sokol. Takratni ljubljanski župan dr. Josip Suppan je prosil Frana Doberleta, da obišče Štajersko in preuči prostovoljna gasilska društva tam. S pridobljenim znanjem je Doberlet ustanovil prvo gasilsko društvo v Ljubljani in na Kranjskem, Ljubljansko prostovoljno požarno brambo oziroma Laibacher freiwillige Feuerwehr, to je sedaj GD Ljubljana Mesto. Po njegovem vzoru so v naslednjih letih ustanovili še: Požarno brambo Vič-Glince (1872), Bizovik (1884), Spodnjo Šiško in Šentvid (1888), Tacen (1898) in druge. Doberlet je bil na čelu društva vse do 1900, ko je odstopil zaradi nestrinjanja glede poveljevanja le v slovenskem jeziku. Leta 1888 je ustanovil tudi Deželno zvezo gasilskih društev na Kranjskem, saj je v tem času nastalo veliko prostovoljnih društev. Zvezo je vodil od njenega nastanka pa do leta 1913. Pri mnogih prostovoljnih gasilskih društvih je bil imenovan za častnega člana. Za svoje delo pri gasilcih je 1912 postal častni meščan Ljubljane in Avstrijsko cesarstvo mu je podelilo dve častni odlikovanji.
Fran Doberlet je bil rojen na Karunovi ulici, njegova rojstna hiša danes ne stoji več, saj je bila porušena po velikonočnem potresu 1895. Na Nazorjevi 8 (takrat Frančiškanski ulici) je naredil delavnico za tapetništvo in dekoraterstvo. Preuredil je staro deželno gledališče v Ljubljani, novega pa v celoti opremil, prav tako ti
stega v Reki. Na Nazorjevi je imel konjski hlev in vozove za pogrebne sprevode, saj je bil tudi pogrebnik.

Karel Jeršin

Bil je pobudnik za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva Trnovo. Takrat je območje Trnovega spadalo pod Vič in požare so gasili viški gasilci. Karel je bil član gasilskega društva Ljubljana Mesto. Skupaj z njim je naše društvo ustanovilo kar nekaj članov GD Ljubljana Mesto, nekateri pa so prišli tudi od drugod, a vsi ustanovni člani so živeli v Trnovem. Mirko Praprotnik in Rajko Šetina sta bila še iz GD Ljubljana Mesto, Tone Ferbežar je prišel iz Novega mesta, Janez Čamernik iz tovarne Tobačna, Rudi Petelinšek, Franjo Pavlin, Franc Bardorfer, Janez Hribar in Brane Hasler pa so bili povsem novi.
Karel je bil avtomehanik in je živel na Opekarski ulici 19. Bil je tudi prvi poveljnik gasilskega društva Trnovo.

V društvenem arhivu hranimo dve prijavni listini, od katerih je ena reproducirana na naslovni tabli. Nobena od teh dveh listin ni bila oddana na mestno ljudsko občino Vič, to sta dve listini, ki sta bili nepopolno izpolnjeni, obe 17. marca 1954, dva dneva po dejanski ustanovni skupščini v Sokličevi gostilni.

Prvo vozilo na levi je poveljniško vozilo Lada Niva 1600 z oznako PV-1. Ta Lada Niva je bila v društvu prva in jo je društvo kupilo že rabljeno, za njo je društvo imelo še eno takšno vozilo, ki so ga dobili v dar od CV Vič-Rudnik. Poleg Lade Nive stoji voznik in strojnik Dušan Šega, ki je bil kasneje tudi poveljnik PGD Ljubljana Trnovo.

Drugo vozilo je TAM 75 z oznako GV-1. Društvo je kupilo novega leta 1984 in ga obdržalo v uporabi do leta 2008. Poleg njega stoji voznik in strojnik Dare Pavšič.
Vozilo oz. cisterna TAM 110, z oznako AC 16/5, je društvo kupilo novo in je bilo drugo vozilo s cisterno v društvu. V uporabi je bilo od leta 1979 do 2000. Ob vozilu stoji voznik in strojnik Janez Košlar. Oznake vozil opisujejo značilnosti vozila. PV-1 pomeni manjše poveljniško vozilo, GV-1 je manjše gasilsko vozilo, AC 16/50 pa je avtocisterna z vgrajeno motorno brizgalno, ki ima zmogljivost prečrpavanja 1600 litrov na minuto in v vozilu je cisterna s 5000 litri vode.

 

Vsi vozniki, ki imajo opravljeno C kategorijo vozniškega dovoljenja, torej lahko vozijo tovorna vozila in morajo opraviti usposabljanje za strojnika. Strojnik je odgovoren za vozilo, za vse orodje in drugo opremo na vozilu, skrbi za vgrajeno motorno brizgalno ter primeren tlak vode, ki teče po ceveh.

bottom of page