top of page

PGD

LJ -TRNOVO

Požarna varnost

Požar je nenadzorovano širjenje ognja v prostoru ali v naravi.

 

Gasilci so osrednji del sistema požarne varnosti in so odgovorni za preprečevanje, obvladovanje ter gašenje požarov. Njihova vloga vključuje širok spekter nalog, povezanih z varovanjem ljudi, premoženja in okolja pred požari ter drugimi nesrečami.

Nevarne snovi

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti.

 

Gasilci so ključni strokovnjaki za posredovanje ob nevarnih snoveh. Njihova usposobljenost in specializirana oprema jim omogočata varno obvladovanje nesreč, povezanih z nevarnimi snovmi, kot so kemikalije, strupene snovi, eksplozivi in druge nevarne substance.

Naravne katastrofe

Naravna katastrofa je posledica delovanja naravnega pojava, ki ga označujemo za naravno tveganje in ima izrazito negativne posledice za človeško skupnost na prizadetem območju

 

Gasilci igrajo pomembno vlogo pri odzivanju na naravne katastrofe, saj se pogosto znajdejo v prvih vrstah reševanja in pomoči skupnosti ob takšnih nesrečah. Njihova usposobljenost, oprema in pogum so ključni za učinkovito obvladovanje različnih naravnih katastrof. 

Reševanje & varovanje na vodi

Člani in pripadniki gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot Civilne zaščite, ki so namenjene zaščiti in reševanju ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, morajo biti usposobljeni za reševanje iz vode. 

Gasilci so torej usposobljeni in opremljeni za obvladovanje različnih situacij, ki vključujejo vodo. Njihova naloga je zagotoviti varnost in nuditi pomoč v primeru nesreč, povezanih z vodo, bodisi v rekih, jezerih, morju ali drugih vodnih telesih. 

 

69

LET IZKUŠENJ

92

ČLANOV

36

OPERATIVCEV

3.

KATEGORIJA

5

Vozil & plovil

NAŠI
PARTNERJI

PONOSNI SMO NA ŠTEVILKE!

bottom of page